Canta pe me Curtis 작곡 이탈리아어 딕션 음악 듣기

 

에르네스토 데 쿠르티스의 집안은 음악적으로 아주 빵빵하군요

아버지 쥐세뻬 데 쿠르티스와 어머니 엘리사베타 미논 사이에서 태어났습니다

나폴리 태생이고요

유명한 작곡가인 사베리오 메르카단테의 손자이고 시인인 잠바띠스타 데 쿠르티스와 형제라고 합니다

잠바띠스타는 돌아오라 소렌토로 작사한 분입니다

나폴리에 있는 콘서바토리에서 피아노를 공부했다고 합니다

 

그래서 그런지 쿠르티스의 노래는 거의 나폴리 사투리로 쓴 것이 많습니다

잘 따라해 보세요

 

이탈리아어 딕션 모아보기 클릭!

 

 

Canta pe me Curtis 작곡 이탈리아어 딕션

 

Canta pe’ mme stanotte ‘na canzona,
Tu ca sì bella e tiene ‘a voce d’oro!
Cantammella stanotte e ca si moro,
Moro sentenno ‘na bella canzona!

Canta ‘na serenata ‘e marenare
C’ ‘a tantu tiempo nun se canta cchiù!
Mare! Stanotte quanta varche a mare!
Ma tu nun cante. Ma a che pienze tu?

Canta, ca i’ t’accumpagno cu ‘a chitarra!
Chisà stanotte nun se sceta ‘ammore,
Ll’ammore sfurtunato e cantatore
Ca niente vò: ‘nu core e ‘na chitarra.

Canta, ca è bella Napule addurmuta,
Connola d’oro pe’ chi vò sunnà!
Ma tu che pienze sulitaria e muta?
Ma tu ch’aspiette ca nun vuò cantà?

E pecché chiagne si ‘a nuttata è bella
E sì figliola e tiene ‘a voce d’oro?
Canta pe’ me, pe’ me ca mme ne moro,
Moro sentenno ‘na canzona bella!

Canta, luntana mia, ca sì turnata,
Ca sì turnata e nun te ne può ghì!
Canta, pecché te tengo ‘ncatenata,
Pecché tu sola mm’hê ‘a vedè murì!

 

음악 듣기

 

 

쥐세뻬 디 스테파노는 아름다운 미성으로 유명한 분입니다

또한 나폴리 민요는 이분을 능가할 분이 거의 없습니다

마리아 칼라스와 염문을 뿌리기도 했던 아주 유명한 분입니다

error: 복사하시면 안 돼요!